October 2021

ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾ???

ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರುವುದು, ಖರೀದಿಸುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ...

Compare listings

Compare